Πελάτης: κ. ΕΛΛΗ
Τοποθεσία: Τούμπα – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 60 m2
Έτος Έργου: 2014

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ