Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΚΡΟΤΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΛΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ