ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΙΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΩΜΙΣΗΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.