Πελάτης: κ. ΜΑΝΩΛΗΣ
Τοποθεσία: ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΚΑΛΛΟΝΗ
Επιφάνεια: 100 m2
Έτος Έργου: 2011

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ