Πελάτης: κ. ΜΠΑΜΠΗΣ
Τοποθεσία: Κέντρο – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 75 m2
Έτος Έργου: 2017

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ