Πελάτης: κ. ΝΑΤΑΛΙ
Τοποθεσία: Μπότσαρη – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 75 m2
Έτος Έργου: 2016

Χρόνος παράδοσης: 35 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ