Πελάτης: κ. ΑΛΕΞΗΣ
Τοποθεσία: Φάληρο- Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 80 m2
Έτος Έργου: 2014

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ