Πελάτης: κ. ΑΛΙΝΑ
Τοποθεσία: Φάληρο- Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 42 m2
Έτος Έργου: 2015

Χρόνος παράδοσης: 25 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ