Πελάτης: κ. ΜΑΡΙΑ
Τοποθεσία: 25ης Μαρτίου – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 70 m2
Έτος Έργου: 2014

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ