Πελάτης: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τοποθεσία: Ιπποκράτειο- Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 55 m2
Έτος Έργου: 2013

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ