Πελάτης: κ. ΕΛΕΝΗ
Τοποθεσία: ΚΕΝΤΡΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιφάνεια: 120 m2
Έτος Έργου: 2008

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ