Πελάτης: κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
Τοποθεσία: ΤΟΥΜΠΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιφάνεια: 100 m2
Έτος Έργου: 2008

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ