Πελάτης: κ. ΕΛΛΗ
Τοποθεσία: Τούμπα – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 60 m2
Έτος Έργου: 2014

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ