Πελάτης: κ. ΤΑΚΗΣ
Τοποθεσία: ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑ – ΚΟΖΑΝΗ
Επιφάνεια: 120 m2
Έτος Έργου: 2011

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ