Πελάτης: κ. ΤΟΥΛΑ
Τοποθεσία: Πτολεμαίδα- Κοζάνη
Επιφάνεια: 70m2
Έτος Έργου: 2011

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ