Πελάτης: sandy’s shoes
Τοποθεσία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ
Επιφάνεια: 120 m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ