Πελάτης: MOST
Τοποθεσία: ΑΡΕΤΣΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Επιφάνεια: 400 m2
Έτος Έργου: 2010

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 35 ΗΜΕΡΕΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ