Πελάτης: κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
Τοποθεσία: Ρετζίκη- Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 120 m2
Έτος Έργου: 2010

 

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ