Πελάτης: ΜΟΝΟΓΛΟΥ
Τοποθεσία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ
Επιφάνεια: 40 m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ