Πελάτης: κ. ΒΑΣΙΛΗΣ
Τοποθεσία: ΚΟΖΑΝΗ – ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑ
Επιφάνεια: 100 m2
Έτος Έργου: 2011

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ