Πελάτης: κ. Αγνή
Τοποθεσία: Κέντρο – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 22 m2
Έτος Έργου: 2017

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ