Πελάτης: Το Χρυσό
Τοποθεσία: Ελληνικό – Αττικής
Επιφάνεια: 50 m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 20 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ