Πελάτης: κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τοποθεσία: Παραλία – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 75 m2
Έτος Έργου: 2012

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ