Πελάτης: κ. ΦΩΤΕΙΝΗ
Τοποθεσία: Φάληρο –  Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 85 m2
Έτος Έργου: 2011

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ