Πελάτης: RaMMer
Τοποθεσία: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – shop in shop
Επιφάνεια: 40 m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  7 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ