Πελάτης: RaMMer
Τοποθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επιφάνεια: 405m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 12 ΗΜΕΡΕΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ