Πελάτης: RAMMER
Τοποθεσία: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιφάνεια: 50 m2
Έτος Έργου: 2008

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ