Πελάτης: RAMMER
Τοποθεσία: ΓΙΑΝΝΗΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιφάνεια: 45 m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ΗΜΕΡΕΣ

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ