Πελάτης: RaMMer
Τοποθεσία: Μαρούσι Αττικής
Επιφάνεια: 200 m2
Έτος Έργου: 2009

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ