Πελάτης: RaMMer
Τοποθεσία: ΒΟΛΟΣ
Επιφάνεια: 40 m2
Έτος Έργου: 2009

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 36 ΩΡΕΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

 

ΜΕΤΑ