Πελάτης: RAMMER
Τοποθεσία: ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
Επιφάνεια: 200 m2
Έτος Έργου: 2010

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ