ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ SUPER MARKET ΣΤΗΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ WC, ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΟΡΥΚΤΗ ΙΝΑ , THN ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ LED, ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ