Πελάτης: κ. Χρήστος
Τοποθεσία: Δελφών- Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 90 m2
Έτος Έργου: 2016

Χρόνος παράδοσης: 35 ημερες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ