Πελάτης: κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τοποθεσία: Μητροπόλεως – Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 95 m2
Έτος Έργου: 2014

Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ