Πελάτης: Το Χρυσό
Τοποθεσία: Δάφνη Αττικής
Επιφάνεια: 200 m2
Έτος Έργου: 2009

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

ΠΡΙΝ

 

ΜΕΤΑ