Πελάτης: Το Χρυσό
Τοποθεσία: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΑΘΗΝΑ
Επιφάνεια: 40 m2
Έτος Έργου: 2009

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

ΠΡΙΝ

 

 

ΜΕΤΑ