ΣΧΕΤΙΚΑ

Κάνουμε την ιδέα λύση!

Η εταιρία «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΝ» ιδρύθηκε το 2001, με στόχο το σύγχρονο σχεδιασμό και την άριστη ποιοτικά ανακατασκευή επαγγελματικών χώρων.
Από τότε μέχρι και σήμερα, αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών.

Η πολιτική της «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΝ» είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ανακαίνιση, ανακατασκευή και κατασκευή επαγγελματικών χώρων με εξειδίκευση σε εμπορικά καταστήματα ρούχων, υποδημάτων κ.ά, με βάση την ποιότητα, λειτουργικότητα, ταχύτητα και συνέπεια αυτών.

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η φιλική και ειλικρινής εξυπηρέτηση, οι σύγχρονες προτάσεις σχεδιασμού – με βάση της ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη – καθώς και η παράδοση του project στο χρόνο που είχε συμφωνηθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό με τον εκάστοτε πελάτη.

Η εταιρία στελεχώνεται από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, με βαθιά γνώση και πλήρες επιστημονικό υπόβαθρο στην ανακατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Στα πλαίσια μιας άριστης συνεργασίας, η εταιρία συντάσσει συμβόλαιο όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προβλεπόμενες εργασίες, τα επιλεγμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, το ακριβές ποσό που έχει συμφωνηθεί, καθώς και το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την παράδοση του ανακαινισμένου χώρου.

Επίσης, η εταιρία για να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του πελάτη, του δίνει τη δυνατότητα να ορίσει ποινική ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης αποπεράτωσης του έργου. Με την παράδοση του έργου στον πελάτη, η εταιρία δίνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύος ενός έτους που καλύπτει όλες τις εργασίες που έγιναν στο χώρο και πολλά άλλα.

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρίας «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΝ» έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία αποκλειστικών συνεργασιών με επώνυμες αντιπροσωπείες της Ελλάδας και του εξωτερικού στον εξοπλισμό καταστημάτων, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.